shiatsu uitgelegd, yin & yang

De oorspronkelijke betekenis van yin en yang zijn respectievelijk "de schaduwzijde van een heuvel" en "de zonzijde van een heuvel"

Als we naar het symbool voor yin/yang kijken, zien we dat het een illustratie is van de principes die wezenlijk voor de theorie zijn:

1. De cirkel symboliseert de heelheid en oneindigheid van QI (energie). De cirkel heeft begin noch eind en doordringt alles.

2. De lijn die de twee krachten scheidt, is gebogen. Dit duidt de beweging aan en de constante stroming van yin naar yang en vice versa.

3. In de beide kleuren bevindt zich een stip van de contrastkleur. Dit laat zien dat er niets absoluut is en dat alles het zaad van het tegenovergestelde in zich draagt. Yin en yang zijn misschien tegengesteld, maar kunnen toch niet zonder elkaar.

4. De proportie van de twee kleuren is gelijk. Hierdoor vormen ze een dynamisch evenwicht. Wanneer er meer van één aspect is, is er minder van het andere en in hun uitersten verandert ieder in de ander.

Shiatsu Tiel  |  Marius de Vree   |  Liendenlaan 71  |  4006 CC Tiel  T 0344 654 741  |  M 06 4216 1613 | info@shiatsutiel.nl
copyright © 2012 QuickFlower.nl, all rights reserved | designed and maintained by QuickFlower.nl